Документ 290-94-п, поточна редакція — Редакція від 05.03.2015, підстава - 71-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 травня 1994 р. № 290
Київ

Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012; в редакції Постанови КМ № 71 від 25.02.2015}

{Додатково див. Постанову КМ № 285 від 04.03.96}

{Поширити на військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, які беруть участь в операціях багатонаціональних Сил з виконання угоди на території Боснії та Герцеговини, норми виплати грошового забезпечення та компенсаційних сум, згідно з Постановою КМ № 362 від 28.03.96}

{Дія цієї Постанови поширюється на військовослужбовців миротворчого персоналу України в Республіці Ірак згідно з Постановою КМ № 401 від 30.03.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 823 від 05.09.2012
№ 71 від 25.02.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012; в редакції Постанови КМ № 71 від 25.02.2015}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1089 "Про затвердження Положення про порядок виплаи компенсаційних сум, що надійшли від Секретаріату ООН, військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН".

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України

Міністр Кабінету Міністрів України


Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙІ.ДОЦЕНКО

Інд.29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1994 р. № 290

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012; в редакції Постанови КМ № 71 від 25.02.2015}

{У тексті Положення слово “військовослужбовець” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “військовослужбовець, особа рядового і начальницького складу” у відповідному відмінку і числі, а слова “військової служби у складі Миротворчих Сил ООН” - словами “військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу” згідно з Постановою КМ № 71 від 25.02.2015}

1. Це Положення визначає порядок виплати в Україні компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, які визначаються Організацією Об’єднаних Націй відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012; в редакції Постанови КМ № 71 від 25.02.2015}

Виплата зазначених компенсаційних сум провадиться у конвертованій валюті (доларах США) або в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку на день виплати (за бажанням їх одержувачів).

2. Виплата компенсаційних сум провадиться Пенсійним фондом за рахунок коштів державного бюджету, що перераховуються в кожному конкретному випадку Пенсійному фонду Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ на підставі списків осіб, які мають право на одержання компенсаційних сум, наданих зазначеними міністерствами.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012}

3. Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ через Постійне представництво України при ООН звертається до Секретаріату ООН з проханням відшкодувати як проведені витрати на виплату компенсаційних сум.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012}

Розрахунок цих витрат у конвертованій валюті (доларах США) провадиться Пенсійним фондом.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012}

4. Коло осіб, які мають право на одержання компенсаційних сум за загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, визначається відповідно до статей 30 і 31 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. При цьому батьки і дружина (чоловік) мають право на одержання зазначених компенсаційних сум незалежно від віку та працездатності.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 823 від 05.09. 2012}

5. Компенсаційні суми виплачуються в разі:

встановлення інвалідності в межах трьох років з дня поранення, контузії, травми або каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 25.02.2015}

загибелі військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу в період виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу або його смерті протягом трьох років внаслідок одержаних в період цієї служби поранення, контузії, травми або каліцтва.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 25.02.2015}

надходження від Секретаріату ООН коштів для забезпечення виплати компенсаційних сум в інших окремих випадках, які визначаються Організацією Об'єднаних Націй відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012}

6. Компенсаційні суми виплачуються одноразово у таких розмірах:

у разі встановлення I групи інвалідності - 43 тис., II групи - 37 тис. і III групи - 27 тис. доларів США, але не менше розміру сум, передбачених для забезпечення компенсаційних виплат відповідними резолюціями ООН;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 71 від 25.02.2015}

у разі загибелі або смерті військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу - 70 тис. доларів США, але не менше розміру сум, передбачених для забезпечення компенсаційних виплат відповідними резолюціями ООН.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 25.02.2015}

в інших окремих випадках - у розмірах фактично отриманих коштів від Секретаріату ООН для забезпечення виплати компенсаційних сум.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 823 від 05.09. 2012}

7. У разі встановлення інвалідам II і III груп протягом одного року з дня поранення, контузії, травми або каліцтва більш високої групи інвалідності або смерті інваліда виплачується в установленому порядку різниця в розмірах компенсаційних сум, зазначених у пункті 6.

8. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, а також членів сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, і надання їм пільг здійснюється в порядку, визначеному Законами України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". При цьому будь-яка виплата страхових сум за державним обов'язковим особистим страхуванням, допомог та компенсацій у зв'язку з втратою працездатності, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я не провадиться.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 823 від 05.09. 2012, № 71 від 25.02.2015}вгору