Документ 290-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 290
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 24
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 290

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення виконання Національною радою з питань розвитку науки і технологій (далі - Національна рада) її функцій щодо забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплату оренди приміщень та відшкодування орендодавцю експлуатаційних витрат, пов’язаних з їх утриманням; оплату відряджень членів Національної ради, пов’язаних з проведенням засідань Національної ради і засідань Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради; оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

2) придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Національної ради.

5. Спрямування бюджетних коштів на фінансування відряджень членів Національної ради, пов’язаних з проведенням засідань Національної ради і засідань Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради, здійснюється на підставі:

рішень Голови Національної ради, яким за посадою є Прем’єр-міністр України - щодо проведення засідань Національної ради;

рішень голови Наукового комітету (у разі його відсутності - заступника голови) - щодо проведення засідань Наукового комітету Національної ради;

рішень голови Адміністративного комітету (у разі його відсутності - заступника голови) - щодо проведення засідань Адміністративного комітету Національної ради.

Відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженнями членів Національної ради, здійснюється згідно з резолюцією Державного секретаря Кабінету Міністрів України (у разі його відсутності - заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, на якого буде покладено виконання його обов’язків) на підставі листів-звернень голів Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради із зазначенням строків відряджень членів Національної ради.

Витрати на відрядження членів Національної ради здійснюються з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) та від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

6. Результативні показники, що характеризують використання бюджетних коштів, визначаються в паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Подання звіту про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору