Документ 290-VI, перша редакція — Прийняття від 20.05.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо дитячих будинків сімейного типу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) абзац одинадцятий частини першої статті 34 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 49, ст. 259) виключити;
2) абзац одинадцятий частини першої статті 12 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 49, ст. 259) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 290-VIвгору