Документ 29-93, дію зупинено, поточна редакція — Зупинення дії від 17.06.1993, підстава - 3285-XII

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Дію Декрету зупинено згідно із Законом
N 3285-XII ( 3285-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.305 )

Про доповнення до статті 54 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 20, ст.217 )
( Додатково див. Лист КМ ( 18_5-94-р ) від 15.03.94 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст.178, N 37, ст. 543):
а) у першому реченні частини першої після слів "Законом
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) словами "і не
вище розмірів, установлених частиною другою цієї статті";
б) частиною другою такого змісту:
"Максимальні розміри пенсій, передбачених цією статтею, не
можуть перевищувати: для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС 1986 року, щодо яких установлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою і яким у 1986 році
було встановлено діагноз гостра променева хвороба: за I групою
інвалідності - двадцяти п'яти, за II групою - двадцяти однієї, за
III групою інвалідності - одинадцяти мінімальних пенсій за віком; для інших учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 1986 року, щодо яких установлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: за I групою
інвалідності - двадцяти однієї, за II групою - вісімнадцяти, за
III групою інвалідності - десяти мінімальних пенсій за віком; для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС 1987-1990 років, щодо яких установлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою: за I групою
інвалідності - чотирнадцяти, за II групою - десяти, за III групою
інвалідності - шести мінімальних пенсій за віком; для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою: за I групою
інвалідності - дванадцяти, за II групою - восьми, за III групою
інвалідності - чотирьох мінімальних пенсій за віком; для сімей, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, - трьох мінімальних пенсій за віком на кожного
непрацездатного члена сім'ї".
2. Установити, що розміри пенсій, призначених згідно із
статтею 54 вказаного Закону до прийняття цього Декрету, підлягають
перерахуванню і приведенню у відповідність з Декретом.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 26 березня 1993 року
N 29-93
Опубліковано: "Голос України", 03.04.93вгору