Документ 29-2014-п, дію відновлено, поточна редакція — Відновлення дії від 26.03.2016, підстава - 173-2016-п
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 31.12.2020, підстава - 567-2016-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 січня 2014 р. № 29
Київ

{Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ № 173 від 02.03.2016}

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 656 від 19.08.2015}

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 645 від 22.07.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 “Про документи про освіту та вчені звання” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84; 2013 р., № 71, ст. 2610) і від 21 листопада 2011 р. № 1183 “Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3269; 2013 р., № 63, ст. 2283) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 29

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 645 від 22.07.2015}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183:

1) в абзаці другому пункту 2 слова “Міністерством освіти і науки” замінити словами “Міністерством освіти і науки, молоді та спорту”;

2) зразки бланків дипломів доктора і кандидата наук, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. № 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 29)

ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. № 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 29)

ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУКвгору