Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.200629
Документ 29-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2006 р. N 29
Київ
Про виконання резолюцій
Ради Безпеки ООН щодо Судану
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від
30 липня 2004 р. N 1556 ( 995_c70 ) і від 29 березня 2005 р.
N 1591 ( 995_d29 ) щодо Судану Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) забезпечити в межах своєї компетенції виконання вимог
резолюцій Ради Безпеки ООН від 30 липня 2004 р. N 1556 ( 995_c70 )
і від 29 березня 2005 р. N 1591 ( 995_d29 ) та вжити заходів для
зведення до мінімуму можливих втрат з боку України;
2) подавати на вимогу Міністерства закордонних справ
інформацію про стан виконання зазначених резолюцій;
3) вжити в межах своєї компетенції відповідно до
законодавства заходів до накладення арешту на кошти та інші
фінансові активи (зупинення банківських операцій по рахунках), що
належать або контролюються прямо чи опосередковано особами, окремо
визначеними Комітетом Ради Безпеки ООН, заснованим згідно з
резолюцією 1591 ( 995_d29 ) (далі - Комітет), включаючи кошти,
інші фінансові активи, що перебувають у володінні юридичних осіб,
і належать або контролюються прямо чи опосередковано будь-ким з
цих осіб або будь-якими особами, які діють від імені або під їх
керівництвом, як це встановлено Комітетом;
4) забезпечити, щоб кошти та інші фінансові активи в жодному
разі не надавалися громадянами України або іншими особами на
території України прямо або опосередковано зазначеним вище особам
або для використання в їх інтересах;
5) інформувати Державний комітет фінансового моніторингу про
заходи, вжиті для виконання цього пункту.
2. Установити, що заходи, зазначені в підпунктах 3 і 4 пункту
1 цієї постанови, не поширюються на кошти та інші фінансові
активи, які:
1) визнані в установленому законодавством порядку необхідними
для відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням предметів першої
необхідності, включаючи виплати на придбання продуктів харчування,
ліків та/або на лікування, оренду житла або погашення іпотечної
позики, сплату податків, виплату страхових премій та оплату
комунальних послуг чи виключно на оплату в розумних межах послуг
спеціалістів, та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням
юридичних послуг, внесенням зборів або плати за поточне
обслуговування коштів та інших фінансових активів, на які
накладено арешт (зупинено банківські операції по рахунках), після
надіслання Міністерством закордонних справ Комітетові повідомлення
про намір надати дозвіл на доступ до коштів та інших фінансових
активів та за відсутності негативного рішення Комітету протягом
двох робочих днів з моменту зазначеного повідомлення;
2) визнані в установленому законодавством порядку необхідними
для відшкодування надзвичайних витрат за умови, що про таке
рішення Міністерство закордонних справ повідомило Комітет та
отримало від нього дозвіл;
3) підлягають стягненню згідно з рішенням відповідного
компетентного державного органу щодо виконання боргових
зобов'язань за умови, що таке рішення прийнято до 29 березня
2005 р. і не на користь фізичної чи юридичної особи, визначеної
Комітетом, та що про нього Міністерство закордонних справ
повідомило Комітет.
3. Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству
промислової політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів, Міністерству з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Державній службі експортного
контролю, Державній митній службі, Адміністрації Державної
прикордонної служби, Державній компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення
"Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки, Служби
зовнішньої розвідки дотримання вимог щодо заборони на:
1) постачання, продаж або передачу всім неурядовим утворенням
та окремим особам, включаючи "Джанджавід", які діють у штатах
Північний Дарфур, Південний Дарфур та Західний Дарфур, суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, громадянами України або з
території України чи з використанням українських суден та
літальних апаратів таких товарів, як озброєння і пов'язані з ним
матеріальні засоби усіх видів, включаючи зброю, боєприпаси та
військову техніку, спорядження і запасні частини до них, у тому
числі товари військового призначення за позиціями ML-ML22 списку
товарів військового призначення, міжнародні передачі яких
підлягають державному контролю, що додається до Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1807 ( 1807-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р. N 48, ст. 2506);
2) надання усім неурядовим утворенням та окремим особам, які
діють у штатах Північний Дарфур, Південний Дарфур та Західний
Дарфур, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України,
громадянами України або з території України послуг з технічного
навчання чи допомоги, пов'язаних з наданням, виробництвом,
обслуговуванням та експлуатацією засобів, зазначених у підпункті 1
цього пункту. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
4. Заходи, зазначені у пункті 3 цієї постанови,
застосовуються також до всіх сторін Нджаменської угоди щодо
припинення вогню від 8 квітня 2004 р. - Уряду Судану, повстанських
угруповань Sudan Liberation Movement (SLM) та Justice and Equality
Movement (JEM), а також будь-яких інших сторін, що беруть участь у
військових діях у штатах Північний Дарфур, Південний Дарфур та
Західний Дарфур.
5. Обмеження, зазначені у пункті 3 цієї постанови, не
поширюються на:
1) постачання та пов'язану з ним технічну підготовку і
допомогу для здійснення операцій із забезпечення спостереження,
контролю або підтримання миру, включаючи операції, що проводяться
регіональними організаціями із санкції ООН або за згодою
відповідних сторін;
2) постачання військового майна (крім зброї, бойової техніки
та боєприпасів), призначеного виключно для гуманітарного
використання та здійснення захисту, а також пов'язану з ним
технічну допомогу і навчання;
3) постачання захисного одягу, включаючи бронежилети та
військові каски, що тимчасово ввозяться на територію Судану
персоналом ООН, представниками засобів масової інформації,
працівниками гуманітарних установ та установ з питань розвитку, а
також пов'язаним з ними персоналом виключно для особистого
використання;
4) допомогу та постачання, призначені для імплементації
Всеохоплюючої мирної угоди між Урядом Судану та повстанським
угрупованням Судану (Sudan People's Liberation Movement/Army) від
9 січня 2005 року.;
5) пересування військової техніки та постачань у регіон
Дарфур, що будуть завчасно затверджуватися Комітетом, на прохання
Уряду Судану.
6. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки,
Міністерству закордонних справ, Адміністрації Державної
прикордонної служби вжити заходів для заборони в'їзду на територію
України або транзиту через її територію всіх визначених Комітетом
осіб, які становлять загрозу миру та стабільності в Дарфурі та
регіоні, порушують норми міжнародного гуманітарного права та права
людини, вчиняють інші злочини, а також порушують заходи, що
здійснюються державами - членами ООН згідно з пунктами 7 і 8
резолюції Ради Безпеки ООН від 30 липня 2004 р. N 1556 ( 995_c70 )
і пунктом 7 резолюції Ради Безпеки ООН від 29 березня 2005 р.
N 1591 ( 995_d29 ), або несуть відповідальність за агресивні
військові польоти, про які йдеться у пункті 6 резолюції Ради
Безпеки ООН від 29 березня 2005 р. N 1591.
7. Обмеження, зазначені у пункті 6 цієї постанови, не
поширюються на поїздки, що здійснюються з гуманітарних міркувань,
включаючи релігійний обов'язок (Комітет визначає такі поїздки у
кожному конкретному випадку окремо), а також ті, що, на думку
Комітету, сприяли б досягненню цілей Ради Безпеки ООН стосовно
досягнення миру та стабільності в Судані та регіоні в цілому.
8. Міністерству закордонних справ:
надіслати центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям текст резолюції
Ради Безпеки ООН від 29 березня 2005 р. N 1591 ( 995_d29 );
забезпечити своєчасне інформування Адміністрації Державної
прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
та Служби зовнішньої розвідки про перелік осіб, яким заборонений
в'їзд на територію України згідно з цією постановою та рішеннями
Комітету; { Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
забезпечити своєчасне доведення до Національного банку,
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства
фінансів інформації про перелік осіб, кошти та інші фінансові
активи яких підпадають під арешт (зупинення банківських операцій
по рахунках) на підставі підпункту 3 пункту 1 цієї постанови та
рішень Комітету. { Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2004 р. N 1694 ( 1694-2004-п )
"Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Судану" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3344).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27вгору