Документ 2891-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2010


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
обставин та причин сучасного стану справ
в системі кредитної кооперації
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.141 )

 
     Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації ( v0005454-10 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації ( v0005454-10 )(далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
 
     2. Визнати відсутність довгострокової державної політики щодо розвитку і підтримки національної системи кредитної кооперації та наявність проблем державного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні як на законодавчому, так і на виконавчому рівнях.
 
     3. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на необхідність збільшення ефективності державної політики у сфері регулювання системи кредитної кооперації.
 
     4. Тимчасовій слідчій комісії:
 
     направити звіт ( v0005454-10 ) до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для ознайомлення та відповідного реагування;
 
     передати відповідні матеріали щодо ситуації в системі кредитної кооперації Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ України для вивчення, узагальнення та належного реагування.
 
     5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цієї Постанови розробити з урахуванням звіту Тимчасової слідчої комісії комплекс першочергових заходів з метою підтримки подальшого розвитку системи кредитної кооперації ( v0005454-10 ) та подолання існуючих на сьогодні негативних явищ у її діяльності.
 
     6. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від 1 липня 2010 року N 2382-VI ( 2382-17 ) "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації".
 
     7. Тимчасовій слідчій комісії опублікувати звіт ( v0005454-10 ) у газеті "Голос України".
 
     8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Тимчасову слідчу комісію.
 
     9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН 
м. Київ, 24 грудня 2010 року
N 2891-VIвгору