Документ 2891-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 24.12.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
обставин та причин сучасного стану справ
в системі кредитної кооперації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.141 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин
сучасного стану справ в системі кредитної кооперації
( v0005454-10 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в
системі кредитної кооперації ( v0005454-10 )(далі - Тимчасова
слідча комісія) взяти до відома.
2. Визнати відсутність довгострокової державної політики щодо
розвитку і підтримки національної системи кредитної кооперації та
наявність проблем державного регулювання діяльності кредитних
спілок в Україні як на законодавчому, так і на виконавчому рівнях.
3. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України на необхідність збільшення ефективності державної
політики у сфері регулювання системи кредитної кооперації.
4. Тимчасовій слідчій комісії:
направити звіт ( v0005454-10 ) до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для
ознайомлення та відповідного реагування;
передати відповідні матеріали щодо ситуації в системі
кредитної кооперації Генеральній прокуратурі України та
Міністерству внутрішніх справ України для вивчення, узагальнення
та належного реагування.
5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом трьох
місяців з дня прийняття цієї Постанови розробити з урахуванням
звіту Тимчасової слідчої комісії комплекс першочергових заходів з
метою підтримки подальшого розвитку системи кредитної кооперації
( v0005454-10 ) та подолання існуючих на сьогодні негативних явищ
у її діяльності.
6. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно до
завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
1 липня 2010 року N 2382-VI ( 2382-17 ) "Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної
кооперації".
7. Тимчасовій слідчій комісії опублікувати звіт
( v0005454-10 ) у газеті "Голос України".
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 грудня 2010 року
N 2891-VIвверх