Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2001289
Документ 289-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 289
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 346

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1997 р. N 346 ( 346-97-п ) "Про затвердження Порядку
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам
освіти та науковим працівникам" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 16, с. 73) зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р.
N 907 ( 907-97-п ) "Про внесення доповнення до Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти
та науковим працівникам" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 35, с. 14);
постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р.
N 1237 ( 1237-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до пункту 4
додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1185).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 289
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 346 ( 346-97-п )
1. У постанові:
1) у назві та пункті 1 слова "керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам"
замінити словами "керівним працівникам навчальних закладів та
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам";
2) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я та
Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму давати
роз'яснення щодо застосування цієї постанови".
2. У Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам,
затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві, пунктах 1 і 5 та в абзаці першому пункту 6 слова
"керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники освіти та
наукові працівники" в усіх відмінках замінити словами "керівні
працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники"
у відповідному відмінку;
2) в абзацах першому, третьому і четвертому пункту 2 та в
абзаці другому пункту 6 слова "заклади освіти" в усіх відмінках
замінити словами "навчальні заклади та навчальні (педагогічні)
частини (підрозділи) інших установ і закладів" у відповідному
відмінку;
3) викласти додаток до зазначеного Порядку у такій редакції:
"Додаток
до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним працівникам навчальних
закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам
ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівних працівників
навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ
і закладів, педагогічних, науково-педагогічних
працівників та наукових працівників
------------------------------------------------------------------ |Тривалість щорічної Посада |основної відпустки, | календарних днів ------------------------------------------------------------------
I. Дошкільні навчальні заклади
1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі
інтернатного типу), дитячі ясла
Завідувач, вихователь-методист, вихователь,
інструктор з фізкультури, музичний керівник,
практичний психолог, соціальний педагог 42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56
2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу
для дітей, які потребують корекції фізичного і
психічного розвитку
Директор 56
Завідувач (1) 56
Заступник директора з навчально-виховної
(виховної) роботи 56
Вихователь (2) 56
Старший вихователь 56
Вихователь-методист (1) 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з фізкультури (1) 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи (1) 56
Музичний керівник (1) 56
Практичний психолог (1) 56
Соціальний педагог (1) 56
-------------- (1) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального
типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків
дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку,
або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків
таких груп.
(2) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які
потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних
закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.
II. Позашкільні навчальні заклади
Директор (3) 42
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи (3) 42
Акомпаніатор (3) 42
Вихователь (3) 42
Екскурсовод (3) 42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету (3) 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи (3) 42
Концертмейстер (3) 42
Культорганізатор (3) 42
Методист (3) 42
Педагог-організатор (3) 42
Практичний психолог (3) 42
Соціальний педагог (3) 42
Старший вожатий (3) 42
Художній керівник (3) 42
--------------- (3) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників
навчальних закладів та установ освіти.
III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації
Директор (4) 56
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної), навчально-виробничої
роботи (4) 56
Акомпаніатор 28
Вихователь (крім вихователів інтернатів при
школах) (4) 56
Вихователь інтернату при школі 42
Вчителі (всіх спеціальностей) (4) 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури середніх навчальних
закладів 28
Інструктор з фізкультури в навчальних закладах
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи в середніх навчальних
закладах 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи в навчальних закладах для
громадян, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації 56
Майстер виробничого навчання 42
Педагог-організатор 56
Помічник директора з режиму 30
Практичний психолог (4) 56
Соціальний педагог (4) 56
Старший вожатий (4) 56
Старший вихователь (4) 56
Старший черговий з режиму 30
Черговий з режиму 30
--------------- (4) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
також відповідним категоріям працівників, викладачам і
концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл,
шкіл естетичного виховання дітей.
IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти,
професійно-технічні навчальні заклади
Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу, проректор (заступник
директора), вчений секретар, декан факультету,
завідувач: відділення, аспірантури
(інтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що не виконують
педагогічної роботи в цьому вищому навчальному
закладі, закладі післядипломної освіти 28
Директор, директор (завідувач) філіалу,
заступник директора, що не виконують
педагогічної роботи в цьому
професійно-технічному навчальному закладі 42
Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу; проректор (заступник
директора), діяльність якого безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим
процесом; вчений секретар, декан факультету,
завідувач: відділення, аспірантури
(інтернатури, ординатури), докторантури,
виробничої практики, що одночасно виконують в
цьому вищому навчальному закладі, закладі
післядипломної освіти, професійно-технічному
навчальному закладі педагогічну роботу обсягом
не менш як 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно
виконують у цьому професійно-технічному
навчальному закладі педагогічну роботу 42
Акомпаніатор 28
Викладач 56
Вихователь 28
Вихователь, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі 42
Завідувач (начальник) навчально-методичного
(навчального) кабінету, відділу, лабораторії 28
Завідувач (начальник) навчально-виробничої
(навчальної) майстерні 28
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм
гурткової роботи 42
Керівник фізичного виховання 56
Концертмейстер 56
Майстер виробничого навчання 42
Методист 42
Науково-педагогічний працівник 56
Практичний психолог 56
Соціальний педагог 56
Старший майстер 28
Старший майстер, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі 42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник 42
Завідувач лабораторії (кабінету) 42
Заступник директора (завідувача, начальника),
діяльність якого безпосередньо пов'язана з
організацією навчальної (наукової, методичної)
роботи 42
Методист 42
VI. Інші навчальні заклади
Завідувач логопедичного пункту 42
Завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації 28
Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації 28
Завідувач інтернату при школі 28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки 28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення
школи, навчально-консультаційного пункту 28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні
(протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та
санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової
системи та розумово відсталих дітей
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,
відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Логопед 56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та
санаторно-курортні заклади, будинки дитини,
відділення, палати, кабінети
Вихователь 42
Вихователь-методист 42
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 28
Музичний керівник 42
Логопед 56
5. Притулки для неповнолітніх
Завідувач 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ,
організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової
роботи, вчений секретар, керівник структурного
наукового підрозділу, які займаються
самостійно або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою науковою
діяльністю, науковий (головний, провідний,
старший) співробітник Національної академії
наук, Української академії аграрних наук,
Академії медичних наук, Академії педагогічних
наук, Академії правових наук, Академії
мистецтв:
що мають науковий ступінь:
доктора наук 56
кандидата наук 42
не мають наукового ступеня 28
Інші наукові працівники незалежно від
наявності наукового ступеня 28
Керівник, заступник керівника з наукової
роботи, вчений секретар, керівник структурного
наукового підрозділу, які займаються
самостійно або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою науковою
діяльністю, науковий співробітник, інші
наукові працівники галузевих науково-дослідних
та інших галузевих наукових установ і
організацій, а також науково-дослідних та
наукових підрозділів установ, організацій,
підприємств 28".вгору