Документ 2889-VI, перша редакція — Прийняття від 23.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо затвердження тексту Присяги працівника прокуратури
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 із
наступними змінами) такі зміни:
1. Частину другу статті 46 замінити двома частинами такого
змісту:
"Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів,
прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають
"Присягу працівника прокуратури" такого змісту:
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу в
прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському
народові і Українській державі та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ), законів
та міжнародних зобов'язань України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти
утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини та громадянина, інтереси
суспільства і держави;
постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути
принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої
обов'язки, з гідністю нести високе звання працівника прокуратури.
Усвідомлюю, що порушення присяги несумісне з подальшим
перебуванням в органах прокуратури".
Прокурор і слідчий підписують текст прийнятої Присяги, яка
додається до особової справи. Про прийняття Присяги вноситься
запис у трудову книжку. Процедура прийняття Присяги визначається
Генеральним прокурором України".
У зв'язку з цим частини третю-шосту вважати відповідно
частинами четвертою-сьомою.
2. Доповнити статтею 46-2 такого змісту:
"Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників
прокуратури
Прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи на
загальних підставах, передбачених законодавством про працю.
Прокурори і слідчі можуть бути звільнені з органів
прокуратури, у тому числі з позбавленням класного чину, також у
таких випадках:
1) недотримання пов'язаних із проходженням служби в органах
прокуратури вимог, передбачених частиною шостою статті 46 цього
Закону, та інших вимог і обмежень, які встановлюються законом;
2) порушення "Присяги працівника прокуратури" чи відмови від
її прийняття;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них;
4) за результатами атестації у разі невідповідності
працівника займаній посаді;
5) припинення громадянства України;
6) притягнення до відповідальності згідно з Дисциплінарним
статутом прокуратури України ( 1796-12 )".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Всі прокурорсько-слідчі працівники органів прокуратури
України в місячний термін з дня опублікування цього Закону
приймають "Присягу працівника прокуратури".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2889-VIвгору