Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"
Постанова Верховної Ради України від 19.12.19922888-XII
Документ 2888-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.08.2012, підстава - 5076-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013,
N 27, ст.282 }
Про порядок введення в дію Закону України
"Про адвокатуру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст. 63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) з
1 лютого 1993 року.
2. Встановити, що свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю видаються без складання кваліфікаційних іспитів особам,
які на день прийняття цієї Постанови є членами колегій адвокатів
або мають ліцензію на здійснення юридичної практики чи працюють за
ліцензіями, виданими підприємцям - юридичним особам.
3. Доручити Кабінету Міністрів України до 15 січня 1993 року: розробити та подати на затвердження Президенту України
проекти Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури та Положення про вищу кваліфікаційну комісію
адвокатури; внести пропозиції про приведення чинного законодавства у
відповідність з цим Законом; привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.
4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 лютого 1993 року,
Положення про адвокатуру Української РСР і Закон Української РСР
"Про затвердження Положення про адвокатуру Української РСР" від 31
жовтня 1980 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 грудня 1992 року
N 2888-XIIвгору