Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 23.12.20102871-VI
Документ 2871-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.136 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України
Зайцева Михайла Петровича,
Шведа Едуарда Юрійовича;
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
Дем'яносова Миколу Власовича,
Єлфімова Олександра Васильовича,
Журавель Валентину Іванівну,
Завгородню Ірину Миколаївну,
Карпенко Світлану Олексіївну,
Кафідову Олену Василівну,
Колодійчука Віктора Миколайовича,
Крещенка Анатолія Миколайовича,
Крижановського Валентина Яковича,
Олійник Аллу Сергіївну,
Орлянську Валентину Іванівну,
Попович Олену Вікторівну,
Сімоненко Валентину Миколаївну,
Шилову Тетяну Семенівну,
Юровську Галину Валентинівну;
апеляційного суду Івано-Франківської області
Кавацюка Миколу Федоровича;
апеляційного суду Тернопільської області
Іващенка Олександра Юрійовича;
Вінницького апеляційного адміністративного суду
Совгиру Дмитра Івановича;
Донецького апеляційного адміністративного суду
Компанієць Ірину Дмитрівну;
Харківського апеляційного господарського суду
Білецьку Аллу Миколаївну,
Гребенюк Наталію Володимирівну.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2871-VIвгору