Документ 287/94-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2012, підстава - 5083-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 3 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44
Кодексами
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44,
ст.356
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст.
383) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 )

III. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642):
1. У частині другій статті 13 слова "в нотаріальних органах"
виключити. 2. У частинах шостій та сьомій статті 20 слова "виконавчого
напису нотаріальних органів" замінити словами "виконавчого напису
нотаріусів". 3. У статті 29 та у частині третій статті 53 слова "депозит
нотаріальної контори" замінити словами "депозит державної
нотаріальної контори, приватного нотаріуса". 4. У частині другій статті 32 слова "Нотаріальна контора"
замінити словами "Державний нотаріус" та доповнити цю частину
реченням такого змісту: "Якщо такий договір посвідчено приватним
нотаріусом, підставою для накладення державним нотаріусом заборони
є повідомлення приватного нотаріуса про посвідчення ним договору,
яким передбачається накладення заборони відчуження".

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Розділ V втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI
( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1994 року
N 287/94-ВРвгору