Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 1999 р. N 287
Про план заходів щодо забезпечення прозорості
приватизаційних процесів і запобігання фактам
зловживань у цій сфері

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити план заходів щодо забезпечення прозорості
приватизаційних процесів і запобігання фактам зловживань у цій
сфері (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 287
ПЛАН
заходів щодо забезпечення прозорості приватизаційних
процесів і запобігання фактам зловживань у цій сфері

------------------------------------------------------------------------------------------------ Назва заходу | Виконавці | Термін виконання ------------------------------------------------------------------------------------------------ Профілактичні заходи
1. Провести наради з питань аналізу проблем та Рада міністрів Автономної березень 1999 р. конкретних недоліків, які мають місце в Республіки Крим, обласні, роботі, пов'язаній з приватизацією Київська і Севастопольська державного майна, з одночасним розробленням міські держадміністрації комплексу заходів щодо їх усунення. Про Фонд державного майна результати поінформувати Кабінет Міністрів України
2. Організувати періодичне проведення Державна комісія з цінних не рідше ніж один семінарів з питань приватизації та паперів та фондового ринку раз на півріччя фондового ринку з метою вивчення МВС відповідних нормативно-правових актів, СБУ проведення консультаційно-роз'яснювальної Фонд державного майна роботи та обмін досвідом між державними службовцями, які займаються питаннями приватизації, та працівниками правоохоронних органів
3. Проаналізувати практику застосування Фонд державного майна березень 1999 р. нормативно-правових актів з питань Державна комісія з цінних проведення аукціонів (конкурсів) з продажу паперів та фондового ринку пакетів акцій відкритих акціонерних Мінекономіки товариств, створених у процесі приватизації Антимонопольний комітет і корпоратизації, а також конкурсів з Національне агентство з відбору осіб, уповноважених на виконання управління державними функцій управління акціями відкритих корпоративними правами акціонерних товариств, що перебувають у державній власності, і в разі потреби внести зміни і доповнення до відповідних відомчих нормативно-правових актів
4. Провести спільну комплексну перевірку Державна комісія з цінних протягом року діяльності Українського центру паперів та фондового ринку сертифікатних аукціонів, фондових бірж, їх Фонд державного майна філій та позабіржової фондової торгівельної Головне управління системи щодо дотримання законодавства про Державного казначейства цінні папери і у разі виявлення порушень МВС здійснити заходи, спрямовані на їх усунення СБУ
5. Провести міжвідомчу нараду з питань Державна комісія з цінних квітень 1999 р. визначення законності походження коштів та паперів та фондового ринку накопичення приватизаційних паперів, які Головне управління використовуються юридичними та фізичними Державного казначейства особами для придбання державного майна у Державна податкова процесі його приватизації. Удосконалити адміністрація Національний механізм відстеження процесу перепродажу банк пакетів акцій приватизованих підприємств, МВС які мають стратегічне значення для СБУ економіки та безпеки держави
6. Проводити у разі потреби первинний продаж Фонд державного майна постійно пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (до 5 відсотків статутного фонду), віднесених Державною програмою приватизації до групи Г, на фондових біржах або через позабіржові фондові торгівельні системи
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
Організаційно-правові заходи
8. Розробити і прийняти нормативно-правові Державна комісія з цінних березень 1999 р. акти, якими встановити вимоги до відкритих паперів та фондового ринку акціонерних товариств, акції яких Фонд державного майна підлягають обов'язковому обігу та Мін'юст котируванню на фондових біржах і в позабіржових фондових торгівельних системах, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
9. Проаналізувати виконання спільного наказу Антимонопольний комітет -"- від 27 травня 1996 р. N 28/01-570-123-108 Фонд державного майна "Про затвердження Положення про порядок Державна комісія з цінних обміну інформацією, необхідною для аналізу паперів та фондового ринку економічної концентрації на ринку цінних Мінфін паперів та недопущення формування монопольних утворень" та інших нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між державними установами щодо придбання акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, з метою виявлення і усунення проблем, які виникають під час застосування таких актів. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України
10. Внести зміни і доповнення до Порядку Фонд державного майна у двотижневий проведення експертної оцінки вартості Міннауки термін після нематеріальних активів, затвердженого Мін'юст прийняття наказом Фонду державного майна і Державного постанови комітету з питань науки і технологій від 27 Кабінету липня 1995 р. N 969/97, з метою Міністрів удосконалення механізму оцінки України щодо нематеріальних активів, визначення вартості порядку оцінки матеріально-технічної продукції, документів вартості прав та інших нематеріальних активів, відомості на об'єкти про які становлять державну таємницю, а інтелектуальної також нематеріальних активів у тих власності випадках, коли підприємства не мають прибутку або є збитковими
11. Посилити державний контроль за переходом Державна комісія з цінних квітень 1999 р. права власності на контрольні (найбільші) паперів та фондового ринку пакети акцій відкритих акціонерних Антимонопольний комітет товариств, створених у процесі приватизації Фонд державного майна і корпоратизації, з метою забезпечення Мінекономіки економічної безпеки держави та запобігання виникненню монополізму. Про вжиті заходи поінформувати Кабінет Міністрів України

12. Внести зміни і доповнення до Положення про Фонд державного майна березень 1999 р. конкурсну комісію, затвердженого наказом МВС Фонду державного майна від 11 серпня Мін'юст 1997 р. N 857, стосовно визначення умов залучення представників правоохоронних органів до участі у роботі конкурсних комісій
13. Розробити механізм проведення аналізу Антимонопольний комітет II квартал наданих покупцем - іноземними юридичними Фонд державного майна 1999 р. особами повних відомостей про відносини Державна комісія з цінних контролю, якими покупець (особа, яка його паперів та фондового ринку представляє) та особи, які його (її) Державна податкова контролюють, пов'язані з іншими особами, і адміністрація підтвердження у необхідних випадках СБУ покупцем - іноземними юридичними особами Мін'юст фактів щодо відсутності приховання ним реального власника, а також забезпечення взаємодії та обміну інформацією між відповідними державними органами. У разі потреби підготувати пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів
Інформаційне забезпечення прозорості приватизаційних процесів
14. З метою підвищення рівня Держтелерадіо I квартал інформаційно-роз'яснювальної роботи Фонд державного майна 1999 р. запровадити в інформаційних передачах "Діловий вісник", "Ринок від А до Я" (Національна радіокомпанія), "Діловий канал" (Національна телекомпанія), в програмах обласних та регіональних державних телерадіокомпаній рубрику "Прозорість приватизаційного процесу"
15. Розробити і запровадити порядок Держтелерадіо -"- інформування громадськості у передачах Фонд державного майна "Банкір", "Фактор часу" (Національна Верховний Суд України радіокомпанія) та "Фінансовий огляд", (за згодою) "Фінансовий зріз" (Національна телекомпанія) про факти порушення конкретними посадовими особами державних органів приватизації та інших органів виконавчої влади законодавства про приватизацію
16. Запровадити у передачах теле- і Держтелерадіо -"- радіоканалів "Право" та "Закон є закон" Фонд державного майна Національних теле- і радіокомпаній рубрику "Нове у приватизаційному законодавстві" з метою інформування громадськості про внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення приватизації

17. Здійснити з використанням теле- і -"- -"- радіоканалів Національних теле- і радіокомпаній заходи, спрямовані на додаткове інформування громадськості про об'єкти, які готуються до приватизації. Про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів України
18. Забезпечити постійний обмін інформацією, в Фонд державного майна щокварталу тому числі щодо нецільового використання МВС коштів, одержаних від приватизації, інших СБУ фактів правопорушення у процесі Антимонопольний комітет приватизації державного майна та обігу Державна комісія з цінних цінних паперів паперів та фондового ринку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
19. Запровадити інформування потенційних Фонд державного майна квітень інвесторів, які не працюють на ринку Торгово-промислова палата 1999 р. України, про нормативно-правові акти з (за згодою) питань приватизації та основні техніко-економічні показники діяльності інвестиційно привабливих для іноземних фірм підприємств