Про автомобільні дороги
Закон України від 08.09.20052862-IV
Документ 2862-IV, попередня редакція — Редакція від 25.03.2018, підстава - 2304-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     6) не завдавати своїми діями шкоди автомобільним дорогам,  їх 
складовим та користувачам цих доріг;
7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну автомобільним
дорогам, згідно із законом.
Стаття 32-1. Оповіщення про тимчасове обмеження або
припинення руху транспортних засобів на
автомобільних дорогах
Оповіщення користувачів автомобільних доріг про строки та
порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних
засобів на автомобільних дорогах загального користування
державного значення забезпечується центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього
господарства та управління автомобільними дорогами загального
користування державного значення, а на автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення - Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською
державними адміністраціями.
Оповіщення користувачів автомобільних доріг загального
користування про строки та порядок тимчасового обмеження або
припинення руху транспортних засобів здійснюється шляхом
встановлення за погодженням із відповідним підрозділом
Національної поліції на відповідній ділянці автомобільної дороги
інформаційно-вказівних дорожніх знаків із зазначенням строку,
причини обмеження чи припинення руху і маршруту об’їзду, а також
розміщення інформації про це на офіційному веб-сайті відповідного
органу:
не пізніше ніж за сім діб до введення в дію планового
обмеження або припинення руху транспортних засобів;
не пізніше ніж за одну добу після введення в дію аварійного
обмеження або припинення руху транспортних засобів.
Порядок оповіщення користувачів автомобільних доріг
загального користування про стан аварійності на автомобільних
дорогах, дорожнього покриття, тимчасового обмеження або припинення
руху, а також гідрометеорологічних та інших умов дорожнього руху
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього
господарства, за погодженням з Національною поліцією { Закон доповнено статтею 32-1 згідно із Законом N 1764-VIII
( 1764-19 ) від 17.11.2016 }
Стаття 33. Організація руху транспортних засобів,
навантаження на вісь, загальна маса або
габарити яких перевищують норми, встановлені
державними стандартами та нормативно-правовими
актами
Рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса
або габарити яких перевищують норми, встановлені державними
стандартами та нормативно-правовими актами, дозволяється за
погодженнями з відповідними органами у порядку ( 879-2007-п ),
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 34. Організація руху транспортних засобів на
гусеничному ходу
Рух транспортних засобів на гусеничному ходу проїзною
частиною доріг з твердим покриттям та їх узбіччями забороняється.
Стаття 35. Організація руху велосипедів, гужового
транспорту та прогону тварин
Рух велосипедів, гужового транспорту, вершників і нав'ючених
тварин та прогін домашніх тварин організується з використанням
дублюючих шляхів, узбіч, а на автомобільних дорогах державного
значення - обмежується.
Стаття 36. Порядок використання автомобільних доріг
у випадках, не пов'язаних з
основним їх призначенням
Порядок використання автомобільних доріг загального
користування для проведення народних гулянь та інших масових
заходів визначають місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування за погодженням з відповідним підрозділом
Національної поліції, а використання автомобільних доріг
загального користування державного значення - також із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами
загального користування державного значення. { Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1764-VIII ( 1764-19 ) від 17.11.2016 }
Спортивні змагання (кроси, автоперегони, велоперегони тощо)
на автомобільних дорогах загального користування місцевого
значення проводяться за погодженням із Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними
адміністраціями і відповідним підрозділом Національної поліції, а
на автомобільних дорогах загального користування державного
значення - також за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього
господарства та управління автомобільними дорогами загального
користування державного значення. { Частина друга статті 36 в редакції Закону N 1764-VIII
( 1764-19 ) від 17.11.2016 }
Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на
автомобільних дорогах
Будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу,
автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання
інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг
здійснюються згідно з дозволом органів державного управління
автомобільними дорогами та за попереднім погодженням з
відповідними підрозділами Національної поліції в порядку,
передбаченому законодавством України. { Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 766-VIII ( 766-19 ) від
10.11.2015 }
Органи державного управління автомобільними дорогами видають
за погодженням з відповідними підрозділами Національної поліції на
платній основі дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію
та функціонування в межах смуги відведення автомобільних доріг
загального користування об'єктів, зазначених у частині першій цієї
статті, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 766-VIII ( 766-19 ) від
10.11.2015 }
Органи державного управління автомобільними дорогами у
30-денний строк приймають рішення про видачу дозволу на
розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування в межах
смуги відведення автомобільних доріг загального користування
об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, або про відмову
у видачі такого дозволу.
Підставою для відмови у видачі та анулювання дозволу можуть
бути:
попереднє визначення даної ділянки дороги для іншого об'єкта
або споруди;
віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця
чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
невідповідність місця розташування об'єкта дорожнього сервісу
нормативним вимогам та планам розвитку інфраструктури дорожнього
сервісу;
перспективні плани реконструкції або розширення автомобільної
дороги, що призведе до демонтажу споруд.
Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг
перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в
межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що
інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку
проведення робіт.
Усі спори, пов'язані з провадженням виробничої діяльності на
автомобільних дорогах, вирішуються в судовому порядку. { Стаття 37 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на
автомобільних дорогах
Розміщення реклами у межах смуги відведення автомобільних
доріг здійснюється відповідно до вимог статті 16 Закону України
"Про рекламу" ( 270/96-ВР ) та цього Закону. { Частина перша статті 38 в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 )
від 09.04.2014 }
Забороняється розміщення рекламоносіїв, що перешкоджають
оцінці дорожньо-транспортної ситуації або мають схожість (за
зовнішніми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними
засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а
також рекламоносіїв, що створюють ефект присутності на дорозі
пішоходів або транспортних засобів.
Рекламоносії, що розміщуються у межах смуги відведення
автомобільних доріг, не мають:
погіршувати умови безпеки дорожнього руху;
погіршувати видимість на дорозі, затемняти або знижувати
ефективність сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших
технічних засобів організації дорожнього руху;
обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та
видимість технічних засобів організації дорожнього руху або
заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху;
засліплювати учасників дорожнього руху, у тому числі
внаслідок дії ефекту світлоповернення від рекламоносія;
зменшувати габарити шляхопроводів та інших інженерних споруд;
заважати руху пішоходів;
створювати звукові ефекти, що негативно впливають на умови
руху.
Кошти за рекламу стягуються власниками доріг відповідно до
законодавства.
Стаття 39. Дотримання вимог санітарних норм
Власники та користувачі автомобільних доріг несуть
відповідальність за дотримання вимог санітарних норм згідно із
законом.
Р о з д і л VIII
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ
ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Стаття 40. Фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування
Джерела фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування визначаються
згідно із законами України про Державний бюджет України на
відповідний рік, законами України "Про джерела фінансування
дорожнього господарства України" ( 1562-12 ), "Про податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів" ( 1963-12 ), "Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних доріг" ( 1286-14 ), а також іншими
нормативно-правовими актами.
Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється
з метою забезпечення сталого функціонування та збалансованого
розвитку мережі автомобільних доріг загального користування в
регіонах відповідно до пріоритетів, визначених державною
стратегією та державними програмами, з урахуванням фактичного
стану автомобільних доріг.
У першу чергу кошти спрямовуються на розбудову національної
мережі міжнародних автомобільних доріг, збереження та розвиток
автомобільних доріг, що забезпечують транспортний зв'язок
сільських населених пунктів, забезпечення безпеки руху та
екологічного стану доріг, ремонт та реконструкцію мостів та
шляхопроводів, ремонт проїзної частини вулиць і доріг міст та
інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами
загального користування державного значення та входять до Єдиної
транспортної системи України, а також на будівництво доріг на
обходах міст та інших населених пунктів.
Фінансування будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього
господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують
функціонування Єдиної транспортної системи України, може
здійснюватися із загального фонду державного бюджету, про що у
законі про державний бюджет робиться окремий запис. { Частина
четверта статті 40 в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від
03.06.2008 } { Щодо дії частини четвертої статті 40 див. Закони N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - пункт про зупинення дії
визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених
пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг
державного значення, може здійснюватися за рахунок коштів
відповідних місцевих бюджетів як співфінансування на договірних
засадах. { Статтю 40 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 490-VIII
( 490-19 ) від 02.06.2015 }
Стаття 41. Фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання вулиць і доріг міст
та інших населених пунктів
Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється за
рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів, а також інших
джерел фінансування, визначених законодавством.
Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів
здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у
віданні яких вони знаходяться, з метою збереження та розвитку
вулично-дорожньої мережі відповідно до пріоритетів, визначених
державними програмами та перспективними планами розвитку
транспортної системи міст та інших населених пунктів, з
урахуванням фактичного стану вулично-дорожньої мережі.
У першу чергу кошти спрямовуються на реконструкцію та ремонт
вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з
автомобільними дорогами загального користування державного
значення та входять до Єдиної транспортної системи України,
забезпечення безпеки руху та екологічного стану вулиць і доріг
міст та інших населених пунктів, ремонт і реконструкцію мостів та
шляхопроводів.
Стаття 42. Фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання відомчих (технологічних)
та автомобільних доріг на приватних територіях
Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
відомчих (технологічних) та автомобільних доріг на приватних
територіях здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб, у
власності яких вони знаходяться.
Р о з д і л IX
СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ
ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Стаття 43. Стандарти та норми з будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг
Нормування та стандартизація у будівництві, реконструкції,
ремонті та утриманні автомобільних доріг спрямовується на: { Абзац
перший частини першої статті 43 в редакції Закону N 1764-VIII
( 1764-19 ) від 17.11.2016 }
здійснення єдиної державної технічної політики;
захист інтересів держави і користувачів автомобільних доріг
стосовно дотримання будівельних норм і правил у процесі
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних
доріг;
забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення шкідливого
впливу на довкілля, а також функціонування автомобільних доріг з
урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та
інших надзвичайних ситуацій;
удосконалення нормативно-правової бази функціонування мережі
автомобільних доріг, виконання робіт та надання послуг;
забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності
держави.
Стаття 44. Розробка та затвердження стандартів і норм
Розроблення та затвердження (прийняття) будівельних норм і
стандартів у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються
згідно із законами України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ) та
"Про стандартизацію" ( 1315-18 ). { Частина друга статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012; текст статті 44 в редакції
Закону N 1764-VIII ( 1764-19 ) від 17.11.2016 }
Р о з д і л X
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ,
РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Стаття 45. Охорона довкілля на автомобільних дорогах
У процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та передбачатися
заходи щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним
законодавством.
Земельні ділянки, що тимчасово були зайняті у процесі
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг,
підлягають рекультивації згідно з природоохоронним законодавством.
Стаття 46. Захист атмосферного повітря
Захист атмосферного повітря повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.
Проектні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту
автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати
мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами
та дорожніми виробничими базами.
Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі
викиди в атмосферу перевищують допустимі норми.
Забороняється використання дорожньо-будівельних матеріалів,
які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми.
Стаття 47. Захист водних ресурсів
Захист водних ресурсів повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.
Забороняється використовувати дорожньо-будівельні матеріали,
які забруднюють водні ресурси понад допустимі норми.
При організації поверхневого водовідводу на ділянках
будівництва, реконструкції та ремонту доріг і мостів, а також на
майданчиках зберігання дорожньо-будівельних та протиожеледних
матеріалів необхідно передбачати заходи, що запобігають
забрудненню водоймищ та ґрунтових вод шкідливими речовинами.
Стаття 48. Захист зелених насаджень
Захист зелених насаджень повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.
Не допускається проводити рубки дерев у снігозахисних
лісосмугах та у межах смуги відведення автомобільної дороги, які
не пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху відповідно
до вимог нормативно-правових актів та виконанням робіт з
розширення доріг. { Частина друга статті 48 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }
Р о з д і л XI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
Стаття 49. Відповідальність за порушення
законодавства про автомобільні дороги
Власники доріг, органи, що здійснюють управління
автомобільними дорогами, та користувачі автомобільних доріг, винні
у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із
законом. { Текст статті 49 в редакції Закону N 1764-VIII ( 1764-19 ) від
17.11.2016 }
Р о з д і л XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк від дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. До приведення у відповідність із Законом України "Про
автомобільні дороги" закони та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2862-IVвгору