Документ 286-2011-п, перша редакція — Прийняття від 23.03.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 2011 р. N 286
Київ
Про реорганізацію Військового інституту
Одеського національного політехнічного
університету у Військову академію (м. Одеса)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати до 1 вересня 2011 р. Військовий інститут
Одеського національного політехнічного університету шляхом
виділення його із складу Одеського національного політехнічного
університету та перетворення у Військову академію (м. Одеса).
2. Установити, що слухачі, курсанти та студенти, в тому числі
ті, що навчаються за програмою офіцерів запасу у Військовому
інституті Одеського національного політехнічного університету,
продовжують навчання у Військовій академії (м. Одеса).
3. Витрати, пов'язані з виконанням пункту 1 цієї постанови,
здійснити в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для
Міністерства оборони на відповідний рік.
4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову підготовку
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу" зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 286
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 866
( 866-2001-п )

У переліку вищих навчальних закладів, студенти яких проходять
військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 868) ( 868-2002-п ), - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
26 липня 2006 р. N 1025 ( 1025-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 30, ст. 2144), від 15 листопада 2006 р. N 1595
( 1595-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 46,
ст. 3079) і від 13 травня 2009 р. N 467 ( 467-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1239):
розділ I доповнити такою позицією:
"Військова академія (м. Одеса)";
позицію "Одеський національний політехнічний університет"
виключити;
розділ II доповнити такою позицією:
"Одеський національний політехнічний університет".вгору