Документ 2855-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про приведення найменування Кам'янсько-Бузького району
Львівської області у відповідність з правилами
українського правопису
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 6, ст. 45 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
З урахуванням правил українського правопису надалі іменувати
Кам'янсько-Бузький район Львівської області Кам'янка-Бузький.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2855-XIIвгору