Документ 2853-XII, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Колгоспівка Петриківського
району Дніпропетровської області колишнього
найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 6, ст. 43 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Колгоспівка Петриківського району
Дніпропетровської області колишнє найменування Іванівка.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2853-XIIвгору