Документ 2852-VI, попередня редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального
бізнесу в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.253 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити
статтею 203-2 такого змісту:
"Стаття 203-2. Зайняття гральним бізнесом
1. Зайняття гральним бізнесом -
карається штрафом від десяти до п'ятдесяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою
за зайняття гральним бізнесом, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років".
3. Частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із
наступними змінами) доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог
закону про заборону грального бізнесу в Україні".
4. Частину другу статті 3 Закону України "Про заборону
грального бізнесу в Україні" ( 1334-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2009 р., N 38, ст. 536) викласти в такій редакції:
"Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій
цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом
органів міліції та/або органів державної податкової служби".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2010 року
N 2852-VIвгору