Документ 2852-IV, перша редакція — Прийняття від 08.09.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 15
Закону України "Про об'єднання
громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.550 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 15 Закону України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 34, ст. 504; 1999 р., N 26, ст. 220; 2005 р., N 11, ст. 205)
замінити двома частинами такого змісту:
"Заява про реєстрацію місцевої громадської організації
розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів.
Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється
письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття
рішення.
Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної
громадської організації розглядається протягом одного місяця.
Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється
письмово в 10-денний строк".
У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно
частинами п'ятою - дев'ятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2852-IVвгору