Документ 2852-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 4572-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }
 
Про внесення змін до статті 15
Закону України "Про об'єднання
громадян"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.550 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину третю статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1999 р., N 26, ст. 220; 2005 р., N 11, ст. 205) замінити двома частинами такого змісту:
 
     "Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.
 
     Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк".
 
     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2852-IVвгору