Документ 285-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 285
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 285

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

1. Абзац третій пункту 3 виключити.

2. У пункті 6:

1) в абзацах першому, дев’ятому, десятому, одинадцятому, тринадцятому та чотирнадцятому слово “банк” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва,” у відповідному відмінку і числі;

2) в абзацах третьому, сьомому та дванадцятому слово “банк” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва” у відповідному відмінку і числі.

3. У пункті 7:

1) в абзаці першому та абзацах одинадцятому - п’ятнадцятому слово “банк” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва,” у відповідному відмінку і числі;

2) в абзацах третьому та сьомому слово “банк” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва” у відповідному відмінку і числі.

4. У пункті 8:

1) в абзаці другому цифру і слово “1 квітня” замінити цифрою і словом “1 травня”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня та 1 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби;”;

3) в абзаці восьмому цифри і слово “15 квітня” замінити цифрами і словом “15 травня”;

4) в абзаці дев’ятому цифру і слово “5 травня” замінити цифрою і словом “5 червня”.

5. В абзаці першому пункту 9 слова “у поточному році” виключити.

6. У пункті 11:

1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“11. Часткове відшкодування вартості об’єктів надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі за завершені у поточному році етапи будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією у розмірі:

для об’єктів вартістю до 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості;

для об’єктів з вартістю більш як 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків від 500 млн. гривень;

для об’єктів, які створюють 500 і більше робочих місць, незалежно від їх вартості (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - двадцятим;

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Облік та відображення суб’єктами господарювання інформації про створення робочих місць здійснюються за формою, затвердженою Мінагрополітики та Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять першим;

3) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;”;

4) абзац тринадцятий після слів “статистичної служби” доповнити словами “- для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці, доїльних залів”.вгору