Документ 284-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.503 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 7 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно до
додатка до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 жовтня 2006 року
N 284-V

Додаток
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 7
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2006 рік"

------------------------------- |Код бюджету| Назва місцевого | | | бюджету | | |адміністративно- | | | територіальної | | | одиниці | |-----------+-----------------| |22320000000|Ярмолинецький | | |районний бюджет | | |(для збереження | | |Покровської | | |церкви в | | |с. Сутківці) | -------------------------------вгору