Document 2831-III, valid, current version — Revision on January 1, 2012, on the basis - 4014-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 8, ст.63 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2831-IIIon top