Документ 283/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.05.2006, підстава - 3480-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
Про внесення змін до Закону України
"Про цінні папери і фондову біржу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 40, ст. 185 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 284/96-ВР від 09.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст. 186 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38,
ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93) такі
зміни:
1. У статті 22:
у частині першій слова "відповідному фінансовому органі"
замінити словами "Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку";
у частині другій слово "фінансовому" замінити словом
"реєструвальному";
частину четверту викласти в такій редакції: "Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а
також інформації про їх випуск визначається Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку";
у частині шостій слово "Фінансовий" виключити;
у частині дев'ятій слова "фінансовими органами" замінити
словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
частину десяту викласти в такій редакції: "Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку".
2. У статті 27:
у частині першій слова "Міністерством фінансів України"
замінити словами "Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку";
частину другу викласти в такій редакції: "Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної)
видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які
мають внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення
комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менш як 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
3. Частину третю статті 29 викласти в такій редакції: "Особливості ведення бухгалтерського обліку операцій із
цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України та
Національним банком України".
4. У статті 33:
у частині другій слова та цифри "не менше 50 млн.
карбованців" замінити словами та цифрами "не менш як 10000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
частину третю викласти в такій редакції: "Фондова біржа набуває прав юридичної особи з дня її
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку".
5. Частини першу і другу статті 38 викласти в такій редакції: "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення здійснюють контроль за випуском та обігом
цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за обігом
приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна України. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
призначаються державні представники на фондових біржах. Вони
уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту
і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі
керівних органів фондових бірж".
6. У статті 39:
у назві статті слова "фінансовими органами" замінити словами
"Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальними відділеннями"; у частині першій слова "Фінансові органи" замінити словами
"Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її
територіальні відділення"; у частині другій слова "Міністерство фінансів України"
замінити словами "Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку".
7. Статтю 40 викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Оскарження дій державних органів у зв'язку із
здійсненням ними контролю за випуском та обігом
цінних паперів
Скарги на дії територіальних відділень Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із здійсненням ними
контролю за випуском та обігом цінних паперів розглядаються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
може бути оскаржено в судах або арбітражних судах".
8. У тексті Закону слова "реєструючий фінансовий" у всіх
відмінках замінити словом "реєструвальний" у відповідних
відмінках.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 1996 року
N 283/96-ВРвгору