Про порядок обчислення стажу державної служби
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.1994283
Документ 283-94-п, попередня редакція — Редакція від 06.05.2001, підстава - 428-2001-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 1994 р. N 283
Київ
Про порядок обчислення стажу державної служби
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 758 ( 758-94-п ) від 10.11.94
N 878 ( 878-94-п ) від 28.12.94
N 264 ( 264-95-п ) від 10.04.95 )
( На додаток до Постанови див. Постанову КМ
N 397 ( 397-95-п ) від 08.06.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 651 ( 651-95-п ) від 14.08.95
N 871 ( 871-95-п ) від 31.10.95
N 311 ( 311-96-п ) від 12.03.96
N 1490 ( 1490-96-п ) від 11.12.96
N 1550 ( 1550-96-п ) від 25.12.96
N 861 ( 861-97-п ) від 08.08.97
N 1040 ( 1040-97-п ) від 19.09.97
N 259 ( 259-98-п ) від 02.03.98
N 638 ( 638-99-п ) від 20.04.99
N 1267 ( 1267-99-п ) від 14.07.99
N 2044 ( 2044-99-п ) від 05.11.99
N 848 ( 848-2000-п ) від 29.05.2000
N 1113 ( 1113-2000-п ) від 12.07.2000
N 428 ( 428-2001-п ) від 06.05.2001 )

На виконання постанови Верховної Ради України від 16 грудня
1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про державну службу"
( 3724-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52,
ст.491) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що
додається.
2. Установити, що надбавка за вислугу років обчислюється за
фактично відпрацьований час виходячи із посадового окладу з
урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби,
визначеного відповідно до затвердженого цією постановою Порядку. У
разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за
основною посадою. Надбавка за вислугу років виплачується у розмірах,
установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), доплата за ранг провадиться у
розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 1994 р. N 123 ( 123-94-п ).
3. Державним службовцям, у яких протягом календарного місяця
виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір
надбавки змінюється з початку наступного місяця.
4. Надбавка за вислугу років враховується у разі обчислення
середнього заробітку, який зберігається за державним службовцем
відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період
тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
5. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної
служби застосовується для встановлення державним службовцям
надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних
відпусток та призначення пенсії.
6. Визнати таким, що втратило чинність, Положення,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня
1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за вислугу років для
працівників органів державної виконавчої влади", в частині, що
стосується керівників і спеціалістів.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1994 р. N 283
ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цим Порядком визначаються посади і органи, час роботи в
яких зараховуються до стажу державної служби.
2. До стажу державної служби зараховується робота (служба): на посадах державних службовців у державних органах,
передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів
України до відповідної категорії посад державних службовців; на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті
органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби,
митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, інших органів
управління військових формувань, державної податкової та
контрольно-ревізійної служби; на посадах керівних працівників і спеціалістів державних
органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР
згідно з додатком; на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб,
яким присвоєно персональні звання; на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що
згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за
охороною праці; на посадах спеціалістів кримінально-виконавчої системи
(виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, інспекції виправних
робіт), які не мають спеціальних звань; ( Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 878 ( 878-94-п ) від 28.12.94; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 428 ( 428-2001-п ) від
06.05.2001 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату
Національного банку України, Республіканського банку Криму,
управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь
Національного банку України; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 264 ( 264-95-п ) від 10.04.95 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду
соціального захисту інвалідів; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 651 ( 651-95-п ) від 14.08.95 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних
архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і
Севастополя; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1550 ( 1550-96-п ) від 25.12.96 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної
інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 861
( 861-97-п ) від 08.08.97 )
на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного
архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим. ( Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 259 ( 259-98-п ) від
02.03.98 )
3. До стажу державної служби включається також: період, коли державний службовець не працював з поважних
причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом; час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку
трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними
показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку
шести років; час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до
направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у
державному органі; час військової служби у Збройних Силах та інших військових
формуваннях; ( Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 2044 ( 2044-99-п ) від 05.11.99 ) час роботи: за кордоном за направленням державних органів, якщо до
направлення за кордон працівник працював у таких органах і
протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не
враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний
орган; на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті
організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким
делеговано функції управління майном організацій і підприємств,
заснованих на загальнодержавній власності; в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3
Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ); на посадах керівних працівників і спеціалістів у Державному
центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості;
на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього
Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони
зайняли посади державних службовців; ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-94-п ) від 10.11.94 ) ( На додаток до пункту 3 додатково див. Постанову КМ N 397
( 397-95-п ) від 08.06.95 )
час навчання в аспірантурі або докторантурі Української
Академії державного управління при Президентові України з відривом
від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури
аспірант чи докторант перебував на державній службі і після
закінчення навчання повернувся на державну службу; ( Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1490 ( 1490-96-п ) від
11.12.96 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної
інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України; ( Пункт
3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 861
( 861-97-п ) від 08.08.97 ) на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів
державних підприємств, установ, організацій, якщо безпосередньо з
цих посад вони призначені (обрані) на посади державних службовців
першої - четвертої категорій; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1040 ( 1040-97-п ) від 19.09.97; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 638 ( 638-99-п ) від 20.04.99,
N 1267 ( 1267-99-п ) від 14.07.99; в редакції Постанови КМ N 1113
( 1113-2000-п ) від 12.07.2000 ) на посадах, визначених переліком посад наукових працівників
державних наукових установ, організацій та посад
науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає
право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на
пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923
( 923-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р. N 22, ст. 1010), з
дати присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-99-п ) від 14.07.99; в редакції Постанови КМ N 1113
( 1113-2000-п ) від 12.07.2000 ) на посадах керівних працівників і спеціалістів Національної
комісії регулювання електроенергетики України та її територіальних
представництв. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 848 ( 848-2000-п ) від 29.05.2000 )
4. Документом для визначення стажу державної служби є трудова
книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства
підтверджують стаж роботи. Скарги, пов'язані з визначенням стажу
роботи державних службовців, розглядаються згідно з чинним
законодавством.

Додаток
до Порядку обчислення
стажу державної служби
ПЕРЕЛІК
державних органів колишніх УРСР та
інших республік, а також колишнього
СРСР, період роботи в яких на посадах
керівних працівників і спеціалістів
зараховується до стажу державної служби

Верховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР
Рада Міністрів УРСР
Верховна Рада СРСР, Президія Верховної Ради СРСР, Верховні Ради республік СРСР та їх Президії, Ради Міністрів республік СРСР
Міністерства і відомства СРСР, міністерства і відомства республік СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств)
Міністерства і відомства УРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств)
Виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи
Місцеві органи державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР
Раднаргоспи
Органи народного контролю
Військкомати
Всесоюзні і республіканські промислові об'єднання та об'єднання, створені на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду
Органи нагляду за додержанням законодавства про працю
Органи виконання покарань (спеціалісти, які не мають
спеціальних звань). ( Додаток доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 878 ( 878-94-п ) від 28.12.94 )
Держбанк СРСР, Зовнішекономбанк СРСР, Будбанк СРСР,
Промбудбанк СРСР, Агропромбанк СРСР, Житлосоцбанк СРСР, Ощадний
банк СРСР, їх республіканські банки (контори), крайові, обласні
(міські) управління, а також міські і районні відділення.
( Додаток доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 264
( 264-95-п ) від 10.04.95, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 311 ( 311-96-п ) від 12.03.96 )
Обчислювальні центри та машинолічильні станції обласних,
Київського та Севастопольського міських статистичних управлінь
(посади начальників центрів і станцій, їх заступників, які
відповідали за виконання робіт з підготовки та випуску
статистичної звітності, керівних працівників і спеціалістів
підрозділів підготовки та випуску статистичних матеріалів). ( Додаток доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871
( 871-95-п ) від 31.10.95 )
Державні архіви областей та їх філіали, державні архіви міст
Києва і Севастополя. ( Додаток доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1550 ( 1550-96-п ) від 25.12.96 ) Республіканська інспекція середніх спеціальних навчальних
закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР. ( Додаток доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 861
( 861-97-п ) від 08.08.97 ) Республіканська інспекція професійно-технічних закладів при
Держпрофосвіті УРСР. ( Додаток доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 861 ( 861-97-п ) від 08.08.97 ) Республіканська інспекція вищих і середніх спеціальних
учбових закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР. ( Додаток доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 861 ( 861-97-п ) від 08.08.97 ) Державний архів Автономної Республіки Крим. ( Додаток
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 259 ( 259-98-п ) від
02.03.98 )вгору