Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 березня 2010 р. N 283
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. N 257

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2007 р. N 257 ( 257-2007-п ) "Про утворення
Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14,
ст. 516, N 48, ст. 1977; 2008 р. N 57, ст. 1915) затвердити новий
склад Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств згідно з додатком.
Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств ( 257-2007-п ),
затвердженого зазначеною постановою, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2010 р. N 283
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань
протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств

Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії
Міністр внутрішніх справ, перший заступник голови Комісії
Міністр економіки, заступник голови Комісії
Міністр юстиції
Міністр фінансів
Голова СБУ
Голова ДПА
Голова Держкомпідприємництва
Голова Антимонопольного комітету
Голова Фонду державного майна
Голова Держмитслужби
Голова Держфінмоніторингу
Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Голова Держкомзему
Заступник Міністра юстиції - директор Департаменту державної
виконавчої служби
Заступник Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовий
уповноважений з питань антикорупційної політики
Начальник Управління політики у правоохоронній сфері та
забезпечення правосуддя Секретаріату Кабінету Міністрів України
Заступник Генерального прокурора України (за згодою)
Перший заступник Голови Верховного Суду України, голова Ради
суддів України (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя
(за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2010 р. N 283
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу комісію
з питань протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств
( 257-2007-п )

1. Абзац другий пункту 4 після слів "про методи поглинання та
захоплення підприємств," доповнити словами "про порушення
земельного законодавства,".
2. Пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови,
у тому числі одного першого, секретаря і членів Комісії.
Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до
функціональних повноважень.
Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії, вносить
в разі потреби до нього зміни та призначає секретаря Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один
із його заступників.".


Публікації документа