Документ 2829-VI, перша редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.229 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 
"З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про Митний тариф України

 
     Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.
 
     Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.
 
     Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком. { Розділи I-V див. в ( 2829а-17 ), розділи VI-X див. в ( 2829б-17 ), розділи XI-XV див. в ( 2829в-17 ), розділи XVI-XXI див. в ( 2829г-17 )}
 
     Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.
 
     Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України забезпечити видання тексту цього Закону та додатка до нього.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2829-VIвгору