Документ 2826-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Корея
про захист секретної інформації
військового характеру
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.542 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Корея про захист секретної інформації військового характеру
( 410_010 ), підписану в м. Києві 11 квітня 2003 року,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2826-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору