Документ 2824-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оплати одноразової відпустки у зв'язку
з усиновленням дитини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.227 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частини другу і третю статті 182 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
"Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування, старше трьох років,
надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням
дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при
усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і
неробочих днів після набрання законної сили рішенням про
усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також
батьком дитини.
Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше
дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в
порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу".
2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2004 р., N 6, ст. 38;
2009 р., N 7, ст. 70; 2010 р., N 7, ст. 50):
1) частину першу статті 18-1 викласти в такій редакції:
"Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування, старше трьох років,
надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням
дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при
усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і
неробочих днів після набрання законної сили рішенням про
усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них
на їх розсуд)";
2) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки"
доповнити словами "відпустки у зв'язку з усиновленням дитини";
3) частину першу статті 23 після цифр "16" доповнити цифрами
"18-1".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2824-VIвгору