Документ 2821-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.224 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 7 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113)
викласти в такій редакції:
"7) органи праці та соціального захисту населення - позивачі
та відповідачі - за позовами до суду щодо призначення і виплати
всіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, виплат та
доплат, установлених законодавством".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2010 року
N 2821-VIвгору