Документ 282/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2016, підстава - 889-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності посадових осіб
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.216 )
 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 283/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.217 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 }

 
     З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових осіб Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

 
{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 }

 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     III. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

 
{ Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

 
 Президент України                    Л. КУЧМА 
м. Київ , 11 липня 1995 року
N 282/95-ВРвгору