Про зміну меж міста Тернополя
Постанова Верховної Ради України від 21.11.19922817-XII
Документ 2817-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Тернополя
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 5, ст. 24 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Тернополя село Пронятин Тернопільської
міської Ради народних депутатів загальною площею 87,6 гектара.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 листопада 1992 року
N 2817-XIIвгору