Документ 2814-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради
України, передбачених пунктом 13 статті 97
Конституції України, і повноважень Президента
України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5
Конституції України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про тимчасове зупинення
повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті
97 Конституції України, і повноважень Президента України,
передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України"
( 2796-12 ) з дня його опублікування.
2. Доручити Комісії Верховної Ради України з питань
законодавства і законності підготувати і внести на розгляд
Верховної Ради України відповідні зміни і доповнення до
Конституції України ( 888-09 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 листопада 1992 року
N 2814-XIIвгору