Документ 2813-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.519 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170) такі зміни:
1) у частині третій статті 16 слова "позабюджетні цільові (в
тому числі валютні) та" виключити;
2) пункт 25 частини першої статті 26 викласти у такій
редакції:
"25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці
фонди";
3) у пункті 13 частини третьої статті 42 слова "позабюджетних
цільових (у тому числі валютних)" виключити;
4) статтю 68 викласти у такій редакції:
"Стаття 68. Утворення цільових фондів
1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові
фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого
бюджету.
2. Порядок формування та використання цільових фондів
визначається положенням про ці фонди, що затверджується
відповідною місцевою радою".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2813-IVвгору