Документ 2811-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо зменшення обсягу збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу
на електричну та теплову енергію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10, ст. 66, N 12, ст. 75,
ст. 76, N 22, ст. 150, N 25, ст. 190) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "252.916.104,1" та "42.824.736,8"
замінити відповідно цифрами "252.595.704,1" та "42.504.336,8";
у частині другій цифри "305.668.582,9" та "64.681.328,9"
замінити відповідно цифрами "305.348.182,9" та "64.360.928,9";
2) у статті 68 цифри "2.600.000" замінити цифрами
"2.279.600";
3) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2811-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо зменшення
обсягу збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну
і теплову енергію"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |252 595 704,1|210 091 367,3|42 504 336,8 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |245 505 815,1|203 001 478,3|42 504 336,8 | | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження | 55 278 788,7| 26 996 542,1|28 282 246,6 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24000000|Інші неподаткові | 14 500 162,4| 3 792 636,6|10 707 525,8 | | |надходження | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24120000|Збір у вигляді цільової | 2 279 600,0| | 2 279 600,0 | | |надбавки до діючого тарифу | | | | | |на електричну та теплову | | | | | |енергію | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо зменшення обсягу
збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну
і теплову енергію"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2010 рік"
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | показників згідно з |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |Видатки - всього: |240 987 254,0|231 616 944,3|37 276 624,0 |2 803 226,2 |7 870 309,7 |64 360 928,9|25 082 785,5|2 083 267,5|771 733,0 |17 810 102,1 |305 348 182,9 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1100000| |Міністерство палива та | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7 | 1 153,0 | 32 144,9 | 4 609 803,7| 31 081,3| 1 022,0| 70,0 | 4 578 722,4 | 4 708 679,7 | | | |енергетики України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7 | 1 153,0 | 32 144,9 | 4 609 803,7| 31 081,3| 1 022,0| 70,0 | 4 578 722,4 | 4 708 679,7 | | | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1101080|0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 386 992,0| | | | 386 992,0 | 386 992,0 | | | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | | | | |створення ядерно- | | | | | | | | | | | | | | |паливного циклу в | | | | | | | | | | | | | | |Україні та Державної | | | | | | | | | | | | | | |цільової екологічної | | | | | | | | | | | | | | |програми приведення в | | | | | | | | | | | | | | |безпечний стан | | | | | | | | | | | | | | |уранових об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | | | | |"Придніпровський | | | | | | | | | | | | | | |хімічний завод" | | | | | | | | | | | | | | |( 1029-2009-п ) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1101120|0433 |Створення резерву | | | | | | 103 245,7| | | | 103 245,7 | 103 245,7 | | | |ядерного палива та | | | | | | | | | | | | | | |ядерних матеріалів | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1101390|0433 |Будівництво | | | | | | 616 594,8| | | | 616 594,8 | 616 594,8 | | | |енергоблоків атомних, | | | | | | | | | | | | | | |гідроакумулюючих, | | | | | | | | | | | | | | |інших електростанцій, | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей, | | | | | | | | | | | | | | |будівництво та | | | | | | | | | | | | | | |реконструкція ліній | | | | | | | | | | | | | | |електропередачі та | | | | | | | | | | | | | | |підстанцій (у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі 150 000 тис. | | | | | | | | | | | | | | |гривень для об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | | | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | | | | |Крим), а також | | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | | | |на створення запасів | | | | | | | | | | | | | | |твердого палива для | | | | | | | | | | | | | | |теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |1101430|0513 |Виконання | | | | | | 11 100,0| 5 100,0| | | 6 000,0 | 11 100,0 | | | |першочергових | | | | | | | | | | | | | | |екологічних заходів у | | | | | | | | | | | | | | |м. Дніпродзержинськ | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору