Документ 2810-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 12
Закону України "Про телебачення і
радіомовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.518 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини першу та п'яту статті 12 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р.,
N 2, ст. 6; 2003 р., N 37, ст. 303) викласти у такій редакції:
"Державні телерадіоорганізації поряд із Суспільним
телебаченням і радіомовленням становлять основу національного
телебачення і радіомовлення України і забезпечують
телерадіотрансляцію на всю територію чи відповідний регіон України
і на зарубіжну аудиторію. Державні телерадіоорганізації
утримуються за рахунок коштів державного бюджету, коштів,
отриманих за виконання державних замовлень, а також за рахунок
коштів, що надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством
України";
"Щорічні грошові надходження на рахунки державних
телерадіоорганізацій від реклами, інших видів діяльності, не
заборонених законом, спонсорства та меценатства використовуються
на виконання статутних завдань, у тому числі на розвиток
телерадіомереж, поліпшення умов праці та підвищення розмірів
оплати праці їх співробітників".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2810-IVвгору