Про упорядкування скупки скляної тари у населення та її використання
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996281
Документ 281-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2005, підстава - 788-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 1996 р. N 281
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
Про упорядкування скупки скляної тари
у населення та її використання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1548 ( 1548-96-п ) від 25.12.96 )

З метою забезпечення належного порядку в скупці скляної тари
у населення та використання її за призначенням Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Державному комітетові по харчовій промисловості, Українській
державній корпорації промисловості будівельних матеріалів разом з
Укоопспілкою і Українським виробничо-екологічним об'єднанням
"Укрвторма" забезпечити у межах своєї компетенції здійснення
координаційної та методичної роботи, пов'язаної із скупкою скляної
тари у населення та її використанням. Відповідальність за організацію скупки скляної тари у
населення несуть Уряд Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації. Підприємства харчової і переробної промисловості приймають
від підприємств роздрібної торгівлі скуплену у населення скляну
тару з-під харчових продуктів за видами та в обсягах, визначених у
договірних зобов'язаннях між ними. 2. Рекомендувати Урядові Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям, підприємствам харчової і переробної промисловості
вжити заходів щодо відкриття спільних спеціалізованих пунктів для
скупки у населення та використання за призначенням скляної тари у
широкому асортименті.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1548
( 1548-96-п ) від 25.12.96 )
4. Фонду державного майна та його регіональним відділенням
забезпечити збереження спеціалізації приймальних пунктів скляної
тари, що приватизуються. 5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі в
тримісячний термін розробити та затвердити за погодженням із
заінтересованими міністерствами і відомствами правила скупки у
населення скляної тари з-під харчових продуктів. До затвердження зазначених правил інформування населення про
скупку у нього скляної тари з-під харчових продуктів забезпечують
підприємства торгівлі шляхом оголошень з повідомленням у них видів
скляної тари, заставних цін на неї згідно із затвердженим
прейскурантом, режиму роботи приймальних пунктів тощо. 6. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям разом з
регіональними підприємствами, що виробляють скляну тару та
заготовляють її на склобій, за участю Укоопспілки і Українського
виробничо-екологічного об'єднання "Укрвторма" та Української
державної корпорації промисловості будівельних матеріалів вжити
конкретних заходів для розширення мережі пунктів скупки скляної
тари вітчизняного та імпортного виробництва за цінами склобою для
потреб виробництва нової тари і будівельних матеріалів.
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1548
( 1548-96-п ) від 25.12.96 )
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1991 р. N 428
( 428-91-р ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.23вгору