Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2019281
Документ 281-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 281
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992 “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1057; 2010 р., № 65, ст. 2284; 2013 р., № 60, ст. 2145) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 281

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992

1. У постанові:

1) у назві та тексті постанови слова “професійно-технічний навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку і числі;

2) у вступній частині слова “Закону України “Про професійно-технічну освіту” замінити словами “Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”.

2. У Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слова “професійно-технічний навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку і числі;

2) абзац п’ятий пункту 2 після слів “Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим” доповнити словом “, департаментів”;

3) у пункті 5 та абзаці другому пункту 11 слова “професійно-технічної освіти” замінити словами “професійної (професійно-технічної) освіти”;

4) у першому реченні пункту 10 та пункті 13 слова “правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії” замінити словами “правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності”;

5) у пункті 15:

в абзаці другому слова “один тиждень” замінити словами “два тижні”;

в абзаці третьому слова “правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії” замінити словами “правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності”;

6) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

“18. П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, може бути спрямовано на рахунок закладу освіти для провадження його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи, з яких не більш як 15 відсотків коштів може бути спрямовано на преміювання майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання за безпосередню підготовку учнів, якісну організацію та виконання освітніх програм з виробничого навчання на підприємстві і виробничої практики відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи.”;

7) у тексті Порядку:

слова “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі;

слова “навчальні програми” в усіх відмінках замінити словами “освітні програми” у відповідному відмінку.

3. У додатку до Порядку:

1) у підпункті 1.7 пункту 1 слова “правил і норм охорони праці” замінити словами “правил охорони праці, безпеки життєдіяльності”;

2) у підпункті 2.2 пункту 2 слова “правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії” замінити словами “правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності”;

3) у тексті додатка:

слова “професійно-технічний навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку і числі;

слова “навчальний заклад” і “навчальні програми” в усіх відмінках замінити відповідно словами “заклад освіти” і “освітні програми” у відповідному відмінку.вгору