Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 13.03.2002281
Документ 281-2002-п, поточна редакція — Редакція від 04.11.2016, підстава - 736-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 281
Київ
Про деякі питання захисту інформації,
охорона якої забезпечується державою
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011
N 736 ( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

2. Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки затвердити у тримісячний термін
порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування
нормативних документів про технічний захист інформації, який є
обов'язковим для виконання всіма органами виконавчої влади,
військовими частинами всіх військових формувань, створених
відповідно до законодавства, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності, діяльність яких
пов'язана з інформацією, охорона якої забезпечується державою
відповідно до законодавства.
3. Установити, що проекти державних стандартів з питань
технічного захисту інформації подаються на затвердження Державному
комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики і
Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства за погодженням з Адміністрацією Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }
4. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики проводити реєстрацію нормативних документів,
відповідно до яких виготовляються засоби забезпечення технічного
захисту інформації, за погодженням з Адміністрацією Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 281
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Для службового користування. ( Вносить зміни до Постанови
КМ N 180 ( 180-98-п ) від 16.02.98 )

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 736
( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 281
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р.
N 632 ( 632-94-п ) "Про затвердження Положення про технічний
захист інформації в Україні" (ЗП України, 1994 р., N 12, ст. 302).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р.
N 24 ( 24-95-п ) "Про заходи щодо виконання постанови Верховної
Ради України від 5 липня 1994 р. "Про введення в дію Закону
України "Про захист інформації в автоматизованих системах" та
статті 34 Закону України "Про державну таємницю" (ЗП України,
1995 р., N 3, ст. 77).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р.
N 677 ( 677-96-п ) "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду
та скасування міжвідомчих нормативних документів системи
технічного захисту інформації" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 376).
4. Пункт 9 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) "Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 42, ст. 2096).вгору