Документ 2804-XII, поточна редакція — Прийняття від 19.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.10 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в
Україні" ( 2803-12 ) з 1 листопада 1992 року.
2. Кабінету Міністрів України внести відповідні доповнення до
Положення про порядок виплати компенсації реабілітованим.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 листопада 1992 року
N 2804-XIIвгору