Документ 280/2004, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2018, підстава - 434/2018

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких указів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005
N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005
N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005
N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005
N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006
N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006
N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006
N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008
N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009
N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010
N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011
N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011
N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011
N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011
N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011
N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011
N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011
N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011
N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011
N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011
N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011
N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011
N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011
N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011
N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011
N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011
N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011
N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011
N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011
N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012
N 222/2012 ( 222/2012 ) від 30.03.2012
N 347/2012 ( 347/2012 ) від 24.05.2012
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015
N 434/2018 ( 434/2018 ) від 21.12.2018 }

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 липня 2001 року N 529
( 529/2001 ) "Про Примірне положення про державного секретаря
міністерства";
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 15 січня
2002 року N 22 ( 22/2002 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України";
пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 14 квітня
2003 року N 324 ( 324/2003 ) "Про внесення змін до деяких указів
Президента України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 2004 року
N 280/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 березня 2004 року N 280/2004
ЗМІНИ,
що вносяться до указів Президента України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 }

4. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та іншими
документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної
Ради України, затвердженому Указом Президента України від
30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня
2002 року N 74 ( 74/2002 ):
1) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "Державним
секретарем Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром
Кабінету Міністрів України";
2) у пункті 14 слова "Керівником Групи по зв'язках з
Верховною Радою України" замінити словами "Керівником Управління з
питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України,
Конституційним Судом України і Кабінетом Міністрів України";
3) у пункті 16 слова "Канцелярії Президента України" замінити
словами "Управлінні документального забезпечення".
5. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від
27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня 2002 року N 74
( 74/2002 ):
1) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
в абзаці першому пункту 3 розділу "Формування складу
державних службовців" слова "державним секретарям міністерств,
керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади"
замінити словами "їх керівникам";
у третьому реченні абзацу шостого пункту 2 розділу
"Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних
службовців" слова "Українську Академію державного управління при
Президентові України" замінити словами "Національну академію
державного управління при Президентові України";
в абзаці четвертому пункту 1 розділу "Контроль і
відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби"
слова "державних секретарів міністерств, керівників інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами
"їх керівників";
2) у другому реченні абзацу четвертого Програми роботи з
керівниками державних підприємств, установ і організацій слова
"державний секретар міністерства, керівник іншого" замінити словом
"керівник".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011 }

15. У статті 2 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 29 травня
2001 року N 345 ( 345/2001 ) та від 27 серпня 2003 року N 919
( 919/2003 ):
перше речення частини другої викласти у такій редакції:
"Статус керівників центральних органів виконавчої влади
встановлюється положеннями про ці органи";
у частині четвертій слова "міністрів, їх заступників"
замінити словом "міністрів".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 222/2012 ( 222/2012 ) від 30.03.2012 }

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 28 втратив чинність на підстаіві Указу Президента
N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011 }

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011 }

33. У Положенні про Державний комітет України у справах
релігій, затвердженому Указом Президента України від 14 листопада
2000 року N 1229 ( 1229/2000 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомрелігій України, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомрелігій України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомрелігій України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) у пункті 11 абзаци другий та третій викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомрелігій України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України";
4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами
"рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006 }

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 }

41. У статті 4 Указу Президента України від 10 грудня
2001 року N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом":
у частині першій слова "Державний секретар Міністерства
фінансів України" замінити словами "перший заступник Міністра
фінансів України";
у частині другій слова "Державного секретаря Міністерства
фінансів України" замінити словами "першого заступника Міністра
фінансів України".
( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

43. У Положенні про Державну службу автомобільних доріг
України, затвердженому Указом Президента України від 19 січня
2002 року N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби автомобільних
доріг України":
1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Укравтодору, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів
України - керівників структурних підрозділів центрального апарату
Укравтодору";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Укравтодору можуть входити
в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис та кошторис видатків Укравтодору затверджує
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Укравтодору затверджує Голова";
4) пункт 13 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 )

45. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та міграції, затвердженому Указом Президента
України від 19 березня 2002 року N 269 ( 269/2002 ):
1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на
посади та звільняє з посад працівників центрального апарату
Держкомнацміграції України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держкомнацміграції України";
2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"У разі потреби до складу колегії Держкомнацміграції України
можуть входити в установленому порядку інші особи";
3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такій
редакції:
"Структуру центрального апарату Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомнацміграції України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомнацміграції України затверджує Голова";
4) пункт 12 після слова "має" доповнити словами "самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 46 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 434/2018 ( 434/2018 ) від 21.12.2018 }

{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 48 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 49 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 347/2012 ( 347/2012 ) від 24.05.2012 }

( Пункт 50 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

( Пункт 51 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

52. У тексті Положення про Державний Протокол та Церемоніал
України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня
2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал
України" (зі змінами, внесеними Указом від 29 жовтня 2003 року
N 1227 ( 1227/2003 ), та додатках до нього слова "Державний
секретар Міністерства закордонних справ України", "заступник
Державного секретаря Міністерства закордонних справ України",
"Державний секретар Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "перший заступник Міністра закордонних
справ України", "заступник Міністра закордонних справ України",
"Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.

{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 }

{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 }

{ Пункт 55 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009 }

{ Пункт 56 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 57 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору