Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2008280
Документ 280-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2008 р. N 280
Київ
Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 р. N 280
ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту
Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п )

1. У пункті 1 параграфа 16 цифри і слова "48 годин" замінити
цифрами і словами "24 години".
2. Доповнити Регламент ( 950-2007-п ):
у параграфі 3 абзацом такого змісту:
"Кабінет Міністрів залучає до прийняття рішень з питань, що
стосуються соціально-трудової сфери, всеукраїнські профспілки, їх
об'єднання та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.";
у пункті 4 параграфа 17 абзацом такого змісту:
"У засіданні Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що
стосуються соціально-трудової сфери, можуть брати участь
уповноважений представник від всеукраїнських профспілок, їх
об'єднань та уповноважений представник від всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців.";
у пункті 1 параграфа 39 абзацом такого змісту:
"На засідання урядового комітету під час розгляду питань, що
стосуються соціально-трудової сфери, запрошуються уповноважений
представник від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
уповноважений представник від всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців.";
у пункті 7 параграфа 49 абзацом такого змісту:
"Головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету
Міністрів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, в
обов'язковому порядку надсилає його уповноваженому представнику
від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому
представнику від всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців.";
у пункті 6 параграфа 72 абзацом такого змісту:
"У такому самому порядку розглядається проект акта Кабінету
Міністрів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери,
зауваження і пропозиції щодо якого були висловлені уповноваженим
представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців.".вгору