Документ 2798-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1404-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.464 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".
 
     2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
 
     1) у статті 60:
 
     перше речення частини першої після слів "за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами "на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи";
 
     доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
     "У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради";
 
     2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".
 
     3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами".

 
{ Пункт 4 розділу І втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

 
     II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 76).
 
     III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2798-IVвгору