Документ 2796-XII, чинний, поточна редакція — Нова редакція від 30.12.1992, підстава - 2886-XII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів
України повноважень видавати декрети в сфері
законодавчого регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2814-XII ( 2814-12 ) від 22.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст. 8 )
( В редакції Закону
N 2886-XII ( 2886-12 ) від 19.12.92, ВВР, 1993, N 9, ст.61 )

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із
здійсненням ринкової реформи, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Делегувати Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до
21 травня 1993 року, повноваження видавати декрети в сфері
законодавчого регулювання з питань, передбачених пунктом 13 статті
97 Конституції України ( 888-09 ), щодо відносин власності,
підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку,
державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової
системи, оподаткування, державної політики оплати праці і
ціноутворення.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 листопада 1992 року
N 2796-XIIвгору