Документ 2788-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про правовий режим надзвичайного стану"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 7, ст.52 )

 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
     N 21-22, ст.144 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
     2. Частину першу статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) доповнити пунктом "о" такого змісту:
 
     "о) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях надзвичайного стану вносить до Кабінету Міністрів України обгрунтоване подання для прийняття рішення про встановлення карантину, в якому зазначаються: період і межі території його встановлення; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, їх виконавці; вичерпно визначені тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2788-IIIвгору