Про обрання суддів Верховного Суду України
Постанова Верховної Ради України від 08.07.20052787-IV
Документ 2787-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Верховного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.416 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів Верховного Суду України безстроково:
Мойсика Володимира Романовича, Редьку Анатолія Івановича, Романюка Ярослава Михайловича, Стрекалова Євгена Федоровича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2005 року
N 2787-IVвгору