Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за порушення
законодавства про бюджетну систему України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст. 45 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
 
     "Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
 
     Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".
 
     3. У статті 255:
 
     у пункті 1 частини першої:
 
     в абзаці другому цифри "164 - 165-2" замінити цифрами "164 - 164-11, 165-1, 165-2";
 
     доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
 
     "органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12);
 
     Рахункової палати (стаття 164-12)";
 
     пункт 13 частини другої виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2787-III


Публікації документа