Документ 2784-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про приєднання України до Віденської конвенції
про правонаступництво держав щодо державної
власності, державних архівів і державних боргів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.672 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України і
приєднатися від імені України до Віденської конвенції про
правонаступництво держав щодо державної власності, державних
архівів і державних боргів ( 995_072 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 листопада 1992 року
N 2784-XIIвгору