Документ 2783-XII, поточна редакція — Прийняття від 16.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" інші законодавчі акти України, рішення Кабінету Міністрів
України та підзаконні акти застосовуються, оскільки вони не
суперечать цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 1993 року: подати у Верховну Раду України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; привести у відповідність із вказаним Законом рішення Уряду
України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами та відомствами України їх нормативних актів, в тому
числі інструкцій, що суперечать зазначеному Закону.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової
інформації.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2783-XIIвгору